0
Your Cart

Yeti Cycles – på innsiden

Det er viktig for oss å kjenne merkene vi fører – deres forretningsfilosofi, verdigrunnlag og langsiktige mål. Derfor var det et must å lære seg så mye som mulig om Yeti Cycles før vi gikk i gang med den store og spennende oppgaven med å videreføre denne merkevaren i Norge.